ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan)
กปภ.สาขาปทุมธานี ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดยนายชวลิต มิคร้าม หัวหน้างานผลิต พร้อมพนักงานผลิต  ร่วมกันทำตามแผนปฏิบัติการโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) โดยในครั้งนี้เป็นแผนการล้างถังตกตะกอน จำนวน 3 ใน 6 หน่วย เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำประปา ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้น้ำ ในการที่จะได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานของ กปภ. ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ สถานีผลิตน้ำวัดชัยสิทธาวาส ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937