ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเข้าพบผู้อำนวยการชลประทานปทุมธานี
กปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเข้าพบผู้อำนวยการชลประทานปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 59 ผู้บริหาร กปภ.สาขาเขต 2 และผู้จัดการ กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ประกอบด้วย นายชินรัตน์ ใยดี ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.เขต 2 นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ)และนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าพบนายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี เพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือแนวทางการรับมือปัญหาภัยแล้งในปี 2559
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937