ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง มอบน้ำดื่มเพื่อใช้บริการประชาชนประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2559
กปภ.สาขาชุมพวง มอบน้ำดื่มเพื่อใช้บริการประชาชนประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง โดยนางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด ให้กับอำเภอชุมพวงเพื่อนำไปใช้บริการประชาชนประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2559
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937