ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระพุทธบาทออกพบประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2559
กปภ.สาขาพระพุทธบาทออกพบประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ออกพบลูกค้าและประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2559 ณ โรงเรียนวัดห้วยบง หมุ่ 6 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 โดยได้ตั้งโต๊ะรับคำร้องขอใช้น้ำประปาแก่ลูกค้ารายใหม่ แจกน้ำดื่มบรรจุขวด และให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและถูกวิธี สำหรับกิจกรรมในวันดังกล่าวมีประชาชนในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
.........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937