ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายพบประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน
กปภ.สาขาพิมายพบประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  2558 นายสิงห์ชัย  เหล่ามงคลชัยศรี พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และ ลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559 โดยออกพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนผู้ใช้น้ำ บริเวณ บ้านตะคร้อ ม.7 และ ม.18 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา และได้ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ค้นหาซ่อมแซมท่อแตกทั่วรั่ว ภายในและภายนอกบ้านฟรี รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน และ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้น้ำ โดยในการออกกิจกรรมครั้งนี้ สร้างความรู้สึกที่ดี ประทับใจแก่ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก
............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937