ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็กพบประชาชนในกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
กปภ.สาขามวกเหล็กพบประชาชนในกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก โดย นายจินดาพล กลิ่นเพชร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก นำพนักงานในสังกัดออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559 ณ มณฑลทหารบกที่ 18 ค่ายอดิศร ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรวดัน้ำและระบบจ่ายน้ำของลูกค้าโดยไม่คิดค่าบริการ รับชำระค่าน้ำประปา รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ พร้อมนี้ยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปแจกให้กับผู้ใช้น้ำได้รับทราบถึงการให้บริการต่างๆ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก รวมถึงรณรงค์ให้ใช้น้ำประปาอย่างประหยัดน้ำและรู้คุณค่า
......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937