ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม TTW Safety Day'58 ณ โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม TTW Safety Day'58 ณ โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการฯ มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการฯ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม TTW Safety Day'58 ณ โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก รณรงค์และส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการผลิตน้ำ ตามที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ทั้งนี้พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
...........................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937