ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัยร่วมพิธีเปิดโครงการรักษ์ลำน้ำมูล ครั้งที่ 7
กปภ.สาขาโชคชัยร่วมพิธีเปิดโครงการรักษ์ลำน้ำมูล ครั้งที่ 7
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา กปภ.สาขาโชคชัย นำโดยนางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย พร้อมด้วยบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิิธีเปิดโครงการรักษ์ลำน้ำมูล ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 ณ บ้านกุดโบสถ์ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เพื่อฟื้นฟูบำรุงรักษาสภาพลำน้ำมูล ลำน้ำสาขา การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
.............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937