ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี นำรถ PWA Mobile Service ลงพื้นที่ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปา ณ บริเวณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
กปภ.สาขาลพบุรี นำรถ PWA Mobile Service ลงพื้นที่ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปา ณ บริเวณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี โดยนายวินัย สุขสุมิตร พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด นำรถ PWA Mobile Service ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา ณ บริเวณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา โดยในวันดังกล่าวมีประชาชนให้ความสนใจมาใช้บริการจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตามวิสัยทัศน์ที่ว่า ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
..............................................................
 งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937