ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมอ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
กปภ.สาขาบ้านหมอ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ นำโดยนายสุทธิศักดิ์ ศรีหอม ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมอบนโยบาย และเป้าหมายในการทำงานประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งในปีนี้ กปภ.สาขาบ้านหมอได้เข้าประกวด กปภ.สาขาดีเด่น ผู้จัดการฯได้อธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนช่วยกันนำพากปภ.สาขาบ้านหมอให้ได้รับคัดเลือกในการประกวดดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือน ได้แก่นายสิริวุฒิ จำปาดวง ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937