ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัยแจกน้ำดื่มฟรีในงานทอดกฐินสามัคคี
กปภ.สาขาโชคชัยแจกน้ำดื่มฟรีในงานทอดกฐินสามัคคี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย นำโดย นางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตรากปภ. จำนวน 500 ขวด พร้อมอาหาร ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่รวมจิตร อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการแสดงจิตสาธารณะของพนักงานกปภ. และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประจำปีของท้องถิ่น

..............................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937