ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาหนองแค จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ
กปภ.สาขาหนองแค จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค นำโดยนายชวลิต วรชิน ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีและความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937