ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวงออกพบประชาชนเพื่อให้บริการในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
กปภ.สาขาคลองหลวงออกพบประชาชนเพื่อให้บริการในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ได้มอบหมายให้ นายอติราช เสริมสุข ช่างโยธา 7 รักษาการหัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558 ร่วมกับการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเกิดการอุดม โดยในการออกพบประชาชนในครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงได้แจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ. และรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา

.....................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937