ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ในกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ในกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการฯ เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 500 ขวด ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937