ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 11/2558
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 11/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

         นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา กล่าวชื่นชมพนักงานทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพร้อมเพรียงกัน จำนวน 50 คน โดยพิธีกรได้กล่าวชื่นชม กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างยิ่ง ให้กับองค์กร และ แจ้งให้พนักงานทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ในปัจจุบัน ว่าขณะนี้ กปภ.บางสาขายังได้รับผลกระทบอยู่ หากฝนทิ้งช่วง ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2558 นี้ อาจมีผลกระทบกับการจ่ายน้ำในปีหน้า

        ต่อมาเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานนำค่านิยมองค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" และ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 11 ข้อ โดยให้พนักงานนำมาปฏิบัติให้เคยชิน จนเป็น "วัฒนธรรมองค์กร" โดยสุ่มให้แต่ละงานบรรยาย เรื่องค่านิยมองค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน" งานละ 2-3 คน ซึ่งพนักงานสามารถอธิบายได้เป็นอย่างดี

        นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผช. ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งให้พนักงานทราบว่า กปภ.ข.2 จะจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2558 ในวันที่ 19 กันยายน 2558 ขอให้พนักงานที่มีความสามารถในกีฬา ชนิดต่าง ๆ เตรียมตัวฝึกซ้อม เพื่อร่วมกิจกรรม พร้อมนำเสนอ วีดีทัศน์ เรื่อง ค่านิยมองค์กร ที่ดาวโหลด มาจาก เวปไซด์ กปภ. ให้พนักงานได้ชม เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนใช้ในการปฏิบัติงาน

        จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ และ

        ผลการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนโดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ ได้แก่ นายธีรภัทร รุ่งแจ้ง ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4 เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุสาหะ อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน" สิงหาคม 2558
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937