ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
กปภ.สาขาบ้านหมี่จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณวัดวังกระทุ่ม หมู่ที่ 1 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  โดยได้ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ เพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้น้ำในการชำระค่าน้ำประปา พร้อมทั้งเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีและกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน พร้อมนี้ยังได้นำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ แผ่นพับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด ค่านิยมองค์กร และช่องทางการชำระค่าน้ำประปาต่างๆ

......................................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937