ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาล จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม 2558
กปภ.สาขาชัยบาดาล จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล นำโดยนายอารยศักดิ์ สีม่วงคำ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม 2558 โดยเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนปัญหา และประสบการณ์ต่างๆในทำงาน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานรวมถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937