ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ BIKE for MOM ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ BIKE for MOM ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสุธินี ศิลาพักตร์ หนง.จัดเก็บรายได้ 1นายนคร ขอแนบกลาง หนง.บริการฯ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงาน รวม 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "BIKE for MOM" ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 โดยขี่จักรยาน มีจุดเริ่มต้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโรจนะ ตรงไป ผ่านเจดีย์วัดสามปลื้ม จนถึงศาลากลาง(หลังเก่า) เลี้ยวซ้ายถนนศรีสรรเพชญ์ เลี้ยวขวาถนนอู่ทอง ผ่านพระตำหนักสิริยาลัย (จุดลงนามถวายพระพร จุดที่ 1) เจดีย์ศรีสุริโยทัย (จุดลงนามถวายพระพรจุดที่ 2) พระราชวังโบราณ (พลับพลาตรีมุข)(จุดลงนามถวายพระพรจุดที่ 3) เลี้ยวขวาวัดราชประดิษฐาน เข้าสู่ถนนชีกุน เลี้ยวซ้าย(ปั๊ม ปตท.) เข้าถนนโรจนะข้ามสะพานปรีดีธำรง ลอดใต้สะพาน เข้าสู่ถนนเลียบทางรถไฟ เลี้ยวขวาถนนบางปะอิน(สาย3053) ผ่านหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหาร ผ่านหมู่บ้านญี่ปุ่น เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 2053 ตรงไปยัง ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สิ้นสุดเส้นทาง) รวมระยะทาง 26.5 กิโลเมตร โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้นำในการขี่จักรยาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมงาน จำนวน 5,000 เศษ

           ในการนี้นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา และพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมขี่จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดระยะทาง 26.5 กิโลเมตร เป็นการร่วมทำสถิติเพื่อลงในหนังสือ กินเนสบุกซ์ ซึ่งในครั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำสถิติขี่จักรยาน ครบระยะทาง จำนวน 4,218 คัน และได้มอบน้ำดื่ม ติดสติ๊กเกอร์ "BIKE for MOM" จำนวน 3,000 ขวด ให้กับสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ตามนโยบายท่านผู้ว่าการฯ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี ให้กับ กปภ.

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937