ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต ร่วมงานวันแม่ และร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต ร่วมงานวันแม่ และร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต และนายพรหมนาถ นิจประกิจ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมพนักงาน ร่วมงานวันแม่ โดยได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน ทุนละ 500 บาท จำนวน 10 ทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษา ให้กับโรงเรียน ในเขตจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงาน กปภ. กับ ชุมชน

             โดยภายในงานมีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น ที่น่ารัก และสวยงาม จำนวน 7 ชุด ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 800 คน ในการนี้ ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา และพนักงาน ร่วมบริจาคทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน5,000 บาท ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงาน กปภ. กับ ชุมชนในพื้นที่ ให้บริการฯ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937