ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 ร่วมกับ กปภ.สาขาลพบุรี เข้าร่วมต้อนรับ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
กปภ.เขต 2 ร่วมกับ กปภ.สาขาลพบุรี เข้าร่วมต้อนรับ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วย กปภ.สาขาลพบุรี โดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาลพบุรี ได้เข้าร่วมต้อนรับ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ณ วัดท่าราบ ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี พร้อมกันนี้ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในอำเภอท่าวุ้ง อันได้แก่ ต.โพตลาดแก้ว , ต.บางคู้ , ต.ท่าวุ้ง , ต.บางงา , ต.บ้านเบิก , ต.หัวสำโรง , ต.เขาสมอคอน , ต.โคกสลุง , มุจลินท์ , ต.ลาดสาลี และต.บางลี จำนวนทั้งสิ้น 12,000 ขวด
 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937