ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2 / 2558
กปภ.สาขาท่าเรือจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2 / 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                นายสุชาติ ศรีพา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นำทีมพนักงานในสังกัดออกพบและเยี่ยมประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 บริเวณวัดชัน ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยได้ให้บริการลูกค้าและประชาชน รวมจำนวน 60 ราย ได้แก่ การรับคำขอติดตั้งประปาใหม่ จำนวน 20 ราย การให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน จำนวน 20 ราย และสำรวจความพึงพอใจลูกค้าอีก 20 ราย ทั้งนี้ การออกพบลูกค้าและประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กปภ. กับลูกค้าประชาชน และนำความห่วงใยไปมอบให้ถึงบ้าน

.......................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937