ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขามวกเหล็ก จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ณ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขามวกเหล็ก จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ณ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ เมื่อวันที่ 3 กรฏาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 8 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษ์น้ำให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้จักคุณค่าของน้ำมากยิ่งขึ้น
      โดยในวันดังกล่าวได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญและภาพวาด ในหัวข้อ "รักษ์น้ำ รักษ์โลก" โดยได้รับเกียรติจากนางอังคนา เนตรแสงทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป กปภ.ข.2 เป็นประธานในพิธี จากนั้นน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา รวมถึงวิธีการตรวจสอบท่อแตกท่อรั่วเบื้องต้น พร้อมกิจกรรมสันทนาการจากทีมงาน กปภ.ข.๒ และ กปภ.สาขามวกเหล็ก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้น้องๆทุกคนได้รับทั้งความรู้ และความสนุนสนานกลับไปกันอย่างถ้วนหน้า

      สำหรับผลงานของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มีดังนี้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คำขวัญ

ชนะเลิศ เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เนียมโตนด "น้ำมีค่ากว่าที่คิด ประหยัดวันละนิด ช่วยชีวิตเด็กไทยได้"

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คำขวัญ

ชนะเลิศ เด็กหญิงปิยะพร โพธิ์ทุ่ง "ปลูกป่าลดโลกร้อน ประชากรมีสุขศรี ใช้น้ำเลี้ยงชีวี ประหยัดใช้ให้ระวัง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คำขวัญ

ชนะเลิศ เด็กชายพลกฤต ลินทอง "รักษ์น้ำต้องประหยัด ต้องฝึกหัดเป็นนิสัย รักษ์โลกต้องใส่ใจ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเย็น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คำขวัญ

ชนะเลิศ เด็กหญิงชลณิชา ขะระเขื่อน "น้ำเอ๋ยน้ำมีค่า ช่วยรักษากันเอาไว้ โลกเราก็จะได้มีน้ำใช้ได้นานเอย"

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937