ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ปลุกจิตสำนึกรักษ์น้ำแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ปลุกจิตสำนึกรักษ์น้ำแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ปลุกจิตสำนึกรักษ์น้ำ ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติพงศ์ สมพงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการกองระบบาจำหน่าย กปภ.ข.2 เป็นประธานในพิธี และ นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาลพบุรี กล่าวรายงานโครงการ

            สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ชนะการ ประกวดคำขวัญประหยัดน้ำพร้อมเรียงความบรรยายแนวความคิดของคำขวัญในหัวข้อ "รักษ์น้ำ รักษ์โลก" ต่อด้วยการบรรยายให้ความรู้พร้อมสอดแทรกด้วยกิจกรรมสันทนาการโดยวิทยากรจาก กปภ.ข.2 และในช่วงบ่ายได้พาน้องๆไปทัศนศึกษาเพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำที่สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาลพบุรี สำหรับน้องๆนักเรียนที่ชนะการประกวดและได้รับรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3-4

            รางวัลชนะเลิศ เด็กชายศุภกร สนธิรอด คำขวัญ ช่วยกันประหยัดน้ำ ธรรมชาติก็สดใส ชีวิตไม่มีภัย โลกแจ่มใสด้วยมือเรา

            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงแพรทอง โสภา คำขวัญ แม่น้ำไหลริน ริมตลิ่งมีขยะ จงหยุดทิ้งนะ แล้วขยะจะไม่มี

            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิงพิชญ์สิณี ประดับมุข คำขวัญ เรารักษ์น้ำรักษ์โลกควรร่วมใจ ต้องดูแลแหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ เพื่อให้โลกสดใสอยู่ยาวนาน

กลุ่มที่ 2 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6

            รางวัลชนะเลิศ เด็กชายธิติพล พุทธาคง คำขวัญ รักษ์น้ำต้องจำกัด ใช้ประหยัดอย่างรู้ค่า รักษ์โลกร่วมกันมา แก้ปัญหาโลกร้อนคลาย

            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงศิวพรชนก ประสงค์ผล คำขวัญ ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ นำพาสังคมไทยเจริญ

            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิงณัฐมน ปิ่นนาค คำขวัญ รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ช่วยกันคิดเห็นคุณค่า รักษ์โลกร่วมกันมา พัฒนาชาติก้าวไกล

            งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937