ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง สนทนายามเช้าประจำเดือน ก.ค. 58
กปภ.สาขาชุมพวง สนทนายามเช้าประจำเดือน ก.ค. 58
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม 2558  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  นำโดย  นางกรุณา  คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน กรกฎาคม 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และทักษะในการทำงานที่ผ่านมา พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวม ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้คัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือน  ซึ่งได้แก่ นายกิติคุณ  ปิ่นชัยภูมิ  ช่างไฟฟ้า 3 สังกัดงานผลิต

..................................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937