ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 ประชุมผู้จัดการกปภ.สาขาในสังกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง
กปภ.เขต 2 ประชุมผู้จัดการกปภ.สาขาในสังกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ประชุมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

              สำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ของ กปภ.เขต 2 ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ มีปริมาณลดลง ซึ่งกปภ.สาขาได้มีการเตรียมการรับมือและแก้ไขปัญหาแล้ว ด้วยการหาแหล่งน้ำสำรองอื่นๆ ขุดเจาะบ่อบาดาล และขุดลอกดินและต่อท่อทางดูดบริเวณปากทางรับน้ำเพื่อดึงน้ำเข้ามาในระบบผลิตได้มากขึ้น  รวมถึงการจัดหาเครื่องสูบน้ำเพิ่ม  ทั้งนี้ หากในช่วงปลายเดือนกรกฏาคมมีฝนตกลงมาเพิ่ม ก็จะสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำผลิตจ่ายมีไม่เพียงพอได้   

              อย่างไรก็ตาม นายชโยดม กาญจโนมัย ได้กำชับให้ผู้จัดการสาขาเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ตลอดเวลา และหากต้องมีการจ่ายน้ำเป็นเวลาขอให้ประกาศแจ้งประชาชนทราบล่วงหน้าก่อน รวมถึงหากพบเห็นหรือได้รับแจ้งท่อแตกรั่วให้รีบดำเนินการซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันน้ำสูญเสีย

.............................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937