ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูงต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสถานที่ทำงานมีความปลอดภัย ประจำปี 2558
กปภ.สาขาโนนสูงต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสถานที่ทำงานมีความปลอดภัย ประจำปี 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 11.30 น. การระปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสุง โดย นายธนัท ณ สงขลาด ผู้จัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาโนนสูง ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการ และหัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ต้อนรับคณะกรรมการที่เข้าตรวจประเมินโครงการสถานที่ทำงานมีความปลอดภัย โดยคณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจอาคารสำนักงาน อาคารโรงสูบน้ำ อาคารบ่อตกตะกอน และบริเวณรอบๆสำนักงาน ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการฯ

..................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937