ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2558
กปภ.สาขาพิมายจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


              เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายไพรวัลย์ กล่ำสุข ผจก.กปภ.สาขาพิมาย พร้อมด้วย หัวหน้างานบริการฯ และ พนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนและเติมความห่วงใยแก่ลูกค้าในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2558 บริเวณหน่วยบริการรังกาใหญ่ ม.7 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยในการออกพื้นที่พบประลุกค้าผู้ใช้น้ำในครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมายได้ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้านที่ชำรุด พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน ซึ่งสร้างความรู้สึกพึงพอใจและประทับใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคอีกด้วย

...................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937