ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการ กปภ. ข. 2 นายธวัช ก้อนนาค ผู้จัดการกปภ.(ชั้นพิเศษ)สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ นายถาวร นิติภาวะชน รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)
นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการ กปภ. ข. 2 นายธวัช ก้อนนาค ผู้จัดการกปภ.(ชั้นพิเศษ)สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ นายถาวร นิติภาวะชน รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 นายธวัช ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ร่วมให้การต้อนรับ นายถาวร นิติภาวะชน รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เพื่อดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำบางไทร ตำบลโพธิ์แตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดูระบบ SCADA ณ สถานีผลิตน้ำบางไทร ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น.

          นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 นายธวัช ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ร่วมให้การต้อนรับ นายถาวร นิติภาวะชน รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เพื่อดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำบางไทร ตำบลโพธิ์แตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากภัยแล้ง และน้ำทะเลหนุน อาจจะทำให้น้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปามีรสเค็ม และมีคุณภาพต่ำ ซึ่งในขณะนี้ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ยังไม่รับผลกระทบจากน้ำเค็ม แต่ประการใด รวมทั้งเยี่ยมชม การทดสอบระบบ SCADA ณ สถานีผลิตน้ำบางไทร ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น.
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937