ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดแสดงนวัตกรรมในงาน "วันประปาวิชาการ'58" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ พร้อมเข้ารับรางวัลชมเชย นวัตกรรมดีเด่นปี 57
กปภ.ข.2 จัดแสดงนวัตกรรมในงาน "วันประปาวิชาการ'58" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ พร้อมเข้ารับรางวัลชมเชย นวัตกรรมดีเด่นปี 57
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมในงาน "วันประปาวิชาการ'58" ที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ กปภ. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี 2557 ผลงานนวัตกรรมระบบรายงานข้อมูลมาตรวัดน้ำ (Meter Report System) ซึ่งเป็นผลงานของงานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 โดยได้นำนวัตกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยนวัตกรรมอื่นๆร่วมจัดแสดง ซึ่งได้แก่ นวัตกรรมเครื่องดูดละอองสารเคมีชนิดผสมน้ำ และนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเปิดฝาบ่อ (Smart Lid Opener) โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่พนักงานพร้อมร่วมผลักดัน กปภ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937