ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี นำรถ PWA Mobile Service ออกให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
กปภ.สาขาลพบุรี นำรถ PWA Mobile Service ออกให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


    เมื่อวันที่ 16 มิถุนาย 2558 ที่ผ่านมา นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี  มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด นำรถ PWA Mobile Service ลงพื้นที่ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาแก่ประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี  ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีถึงการให้บริการที่ประทับใจของ กปภ.อีกด้วย

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937