ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี ร่วมออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
กปภ.สาขาลพบุรี ร่วมออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ PWA Mobile Service เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ต.ทะเลชุบสร อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 240 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกันนี้ยังได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา และวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธีอีกด้วย

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937