ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
กปภ.สาขาบ้านหมี่จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            นายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำพนักงานในสังกัดออกจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมันเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เติมใจให้กัน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558) บริเวณ วัดเขาวงกฏ ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้บริการแจกน้ำดื่มบรรจุขวด ตรา กปภ. ฟรี พร้อมนี้ยังได้นำสมุดโน๊ตและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ให้บริการและประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระค่าน้ำประปาต่างๆ เพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้น้ำมีทัศนคติและกระชับความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน โดยมีประชาชนมาเข้ารับบริการรวม 200 คน

..................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937