ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัยสนับสนุนน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
กปภ.สาขาโชคชัยสนับสนุนน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัยได้ให้การสนับสนุนน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในเขตพื้นที่ตำบลด่านเกวียน ตำบลพลับพลา ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานเทศบาล ในการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

......................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937