ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็กออกพบประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
กปภ.สาขามวกเหล็กออกพบประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก โดย นายจินดาพล กลิ่นเพชร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก นำพนักงานในสังกัดออกจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณเขตเทศบาลตำบลกลางดง หมู่ 3 และ หมู่ 7 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมท่อประปา อุปกรณ์ประปาที่ชำรุดภายในบ้านและหน้าบ้านของลูกค้าโดยไม่คิดค่าบริการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีลูกค้าได้รับบริการจากกิจกรรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 10 ราย

.........................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937