ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครราชสีมา จัดกิจกรรม ร่วมแรง ร่วมใจ ลดสูญเสียน้ำ
กปภ.สาขานครราชสีมา จัดกิจกรรม ร่วมแรง ร่วมใจ ลดสูญเสียน้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา นำทีมโดย นายนพดล  พุ่มกันภัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ได้นำทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และงานผลิต ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการ "ร่วมแรง ร่วมใจ ลดสูญเสียน้ำ" เพื่อสำรวจหาท่อแตก-รั่ว  (Steptest) ในพื้นที่ ต.จอหอ เส้นถนนมิตรภาพ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการลดอัตราน้ำสูญเสียให้ไม่เกินเป้าหมายที่กำหนด

..........................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937