ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 7/2558
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 7/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ.

         นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ. (พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะทำงาน WSPฯ ได้แจ้งกับคณะทำงานว่า ขณะนี้ระดับน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลดระดับลง เหลือเพียง 28 % ของความจุเขื่อน หากในเดือน พฤษภาคม ฝนไม่ตกเหนือเขื่อน จะมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ประมาณ 1 ½ – 2 เดือน จึงเน้นย้ำให้งานผลิต เตรียมดำเนินการตามแผน BCP โดย กปภ.ข.2ได้จัดสรรงบประมาณภัยแล้งมาให้ เพื่อจัดเตรียมขุดรางรับน้ำ และจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรอง เพื่อใช้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งไว้แล้ว และขอให้งานลูกค้าสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้น้ำรับทราบ ใช้น้ำอย่างประหยัดต่อไป จึงแจ้งให้คณะทำงานฯ ทราบ

         นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต เลขาคณะทำงานฯ แจ้งต่อคณะทำงานว่า หากเกิดวิกฤต ภัยแล้งขึ้น สามารถดำเนินการตามแผน BCPโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาค เพื่อทอยน้ำเข้ารางรับน้ำ ได้ตามแผนภายใน เวลาไม่เกิน 24 ช.ม. สร้างความมั่นใจให้คณะทำงานฯ อย่างยิ่ง

         เลขาคณะทำงานฯ แจ้งต่อคณะทำงานฯ เรื่อง ได้รับงบประมาณ จาก กปภ.ข.2 ดำเนินการขุดลอกสระพักตะกอน ของ สถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 1 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % และทำการล้างถังตกตะกอน แล้วเสร็จทั้ง 3 สถานี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้น้ำตามแผนการดำเนินงาน WSP

         เลขาคณะทำงานฯ แจ้งต่อคณะทำงานฯ ตามที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้มีหนังสือขอดินตะกอนตากแห้ง ที่ขุดลอกมาจากสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบางไทร เพื่อนำไปถมที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณใกล้เคียงกับโรงกรองน้ำ ซึ่ง กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้ทำบันทึกขออนุญาต กปภ.ข.2แล้ว และปัจจุบัน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ขุดดินตะกอนไปแล้ว พร้อมทำการขุดลอกสระพักตะกอน ขึ้นมาตากทดแทนดินตะกอนที่นำไปแล้ว ซึ่ง คณะทำงานฯ รับทราบ และเห็นว่า กปภ. ได้รับประโยชน์ ไม่ต้องเสียงบประมาณ ในการขุดลอกสระพักตะกอน และขอให้ใช้แนวทางดังกล่าว เพื่อนำไปใช้กับ สถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 1 และ สถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา 2ด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937