ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ ร่วมสืบสานพระเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
กปภ.สาขาบ้านหมี่ ร่วมสืบสานพระเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ โดยนายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านหมี่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และพระแม่ธรณี พร้อมรดน้ำขอพรจากผู้จัดการฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงานอีกด้วย

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937