ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการแข่งกีฬาภายใน ของพนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ในวันที่ 21 เมษายน 2558
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการแข่งกีฬาภายใน ของพนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ในวันที่ 21 เมษายน 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

             นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผช.ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา หัวหน้างาน และพนักงาน แข่งกีฬาภายใน ของพนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้พนักงานมีการออกกำลังกาย เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ตามโครงการ "สถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย ปี 2558" ในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 16.30 น. ณ โรงกรองน้ำอยุธยา 2 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล ในช่วงเวลาหลังเลิกงาน หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลง ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง แบบครอบครัว ทำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย คุ้นเคยกันมากขึ้น จะทำให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937