ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมอจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
กปภ.สาขาบ้านหมอจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่  7  เมษายน  2558  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ นำโดย นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาสาขาบ้านหมอ และพนักงานในสังกัด  ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่  2/2558  ณ  สหกรณ์บ้านมั่นคงชุมชนตำบลบ้านครัว จำกัด บริเวณ ม.10 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี  โดยได้ดำเนินการรับคำขอติดตั้งประปาใหม่ และติดตั้งประปาใหม่ ใน 1 วัน พร้อมทั้งให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านที่ชำรุดโดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งมีลูกค้าได้รับบริการรวมทั้งสิ้น 35 ราย

............................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์  กองระบบจำหน่าย  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2  รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937