ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ให้บริการผู้ใช้น้ำ ที่เข้ามาชำระค่าน้ำประปาหลังเทศกาลสงกรานต์
กปภ.สาขาธัญบุรี ให้บริการผู้ใช้น้ำ ที่เข้ามาชำระค่าน้ำประปาหลังเทศกาลสงกรานต์
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

         ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 กปภ.สาขาธัญบุรีได้ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำที่หลั่งไหลเข้ามาชำระที่ กปภ.สาขาธัญบุรี อย่างคับคั่ง และต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ส่งผลให้สภาพการจราจรบริเวณหน้าสำนักงานหนาแน่นมาก หลังจากหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์ โดยในวันดังกล่าวปรากฏว่ามีผู้ใช้น้ำเข้ามาชำระค่าน้ำประปาจำนวน 3,000 ฉบับ และนางสาวนุชนาฎ เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ได้ให้การต้อนรับพร้อมแจกจ่ายน้ำดื่มให้แก่ผูใช้น้ำเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กปภ.
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937