ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 17 เมษายน 2558
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 17 เมษายน 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ)

          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เป็น 1 ใน 5 สาขา ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินในปีที่ 1 ของโครงการ "สถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย ปี 2557" ร่วมกับสาขา ปทุมธานี นครนายก เสนา และ ชัยบาดาล โดย กปภ.สาขาต้องได้คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไปเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกันจึงถือว่าผ่านการประเมิน การประชุมครั้งนี้ นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ติดตามในเรื่องการเตรียมความพร้อมในด้าน ต่าง ๆ ปัญหา และอุปสรรค ต่าง ๆ โดยเน้นย้ำให้พนักงาน ทุกคน ตระหนักถึงหลักของความปลอดภัย ในการทำงาน การทำงานร่วมกัน อย่างมีความสุข สถานที่ทำงานน่าทำงาน โดย งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กองกิจการสัมพันธ์ จะเข้าประเมินผล ตามหลักเกณฑ์ ในเร็ว ๆ นี้
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937