ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทองออกพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน
กปภ.สาขาอ่างทองออกพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง นำโดย นายวรดี ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558 โดยการออกพบประชาชนผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง  เพื่อให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมมาตรวัดน้ำและระบบท่อจ่ายน้ำประปา ให้บริการค้นหาและซ๋อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้านและนอกบ้าน  ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องระบบประปาภายในบ้าน ทั้งนี้ การบริการผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้เป็นการให้บริการฟรีโดยไม่คิดค่าแรง โดยมีผู้ได้รับบริการรวมทั้งสิ้น 60 ราย
...........................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937