ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าร่วมงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
กปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าร่วมงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ กปภ.สาขารังสิต(พ) โดยนายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต มอบหมายให้นายสิรสัณห์ ศุภวงศ์ขจร นักบริหารงาน ๙ พร้อมด้วยนางชาลิสา แก้ววิเศษ พนักงานการเงินและบัญชี ๗ รักษาการหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ๔ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937