ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกร่วมบันทึกเทปวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
กปภ.สาขานครนายกร่วมบันทึกเทปวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก โดย นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมบันทึกเทปวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันอังคารที่  24  มีนาคม  2558  เวลา  15.30 น. ที่ผ่านมา โดยมีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เข้าร่วมด้วย

..........................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937