ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า เดือนก.พ. 58
กปภ.สาขาชุมพวงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า เดือนก.พ. 58
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดย นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และทักษะวิธีคิดในการทำงานที่ผ่านมา พร้อมด้วยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้คัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือน ซึ่งได้แก่ นายโอฬาร เจิมชัยภูมิ  ช่างโยธา 3 สังกัด งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

....................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937