ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระพุทธบาทจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
กปภ.สาขาพระพุทธบาทจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 บริเวณ ตลาดนิคม และ ตลาดจอมพล ป.พิบูลสงคราม  หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วภายในบ้านและนอกบ้าน ให้ความรู้เรื่องการดูและรักษาระบบประปาภายในบ้าน พร้อมนี้ยังได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ผู้น้ำชุมชนและประชาชนในชุมชนอีกด้วย

................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937