ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัยออกหน่วยจัดบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบประปา
กปภ.สาขาโชคชัยออกหน่วยจัดบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบประปา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ได้ออกหน่วยจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องระบบประปาและการดูแลรักษาแหล่งน้ำและการประหยัดน้ำแก่ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ พร้อมนี้ยังได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 500 ขวด ให้กับโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญอีกด้วย

..........................................................

            งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937