ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2558
กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม จ.ปทุมธานี ซึ่งได้ลงพื้นที่และออกบริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำเกิดความพึงพอใจ โดยได้รับคำร้องทั้งหมด 124 ราย
.....................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937