ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาล จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนมกราคม 2558
กปภ.สาขาชัยบาดาล จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนมกราคม 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล นำโดยนายอารยศักดิ์ สีม่วงคำ ผู้จัดการ กปภ.สาขาชัยบาดาล พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2558 โดยพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน และมอบนโยบายในการทำงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937