ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวงมอบน้ำดื่มม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กปภ.สาขาคลองหลวงมอบน้ำดื่มม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ได้มอบหมายให้ นางนฤมล ชัชวาลย์ หัวหน้างานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญลักษณ์ กปภ. จำนวน 360 ขวด ให้กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อนำไปใช้การจัดงานสถาปนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 18 – 20 มกราคม 2558 ณ บริเวณลาดบัวเหล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

.........................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937